Previous
Next

การเซ็ตระบบผ่านอินเตอร์เน็ต


ขายกล้องIP ราคาส่ง จากโรงงาน คุณภาพดี คมชัดสูง สีไม่เพี้ยน

ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่บ้านและโรงงานใหญ่


กล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือ ราคาถูก ขายส่ง ราคาโรงงานHV-112
Infrared Camera 420TVL สำหรับภายนอกอาคาร
กล้องอินฟาเรด ระยะ 15-18M ใช้งานได้ภายนอกและภายในอาคาร ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง กันฝุ่นละออง กันน้ำ
CITR430 ใหม่ล่าสุด ราคาพิเศษ
Infrared Camera 600TVL สำหรับภายนอกอาคาร
เลนส์ปรับซูมได้ กล้องอินฟาเรด ระยะ 15M ตัวกล้องทำจากPVC ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง และ กันน้ำ
CITR-420 ใหม่ล่าสุด ราคาพิเศษ
Infrared Camera 600TVL สำหรับภายใน
กล้องอินฟาเรด ระยะ 15M ใช้งานได้ภายในอาคาร ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง กันฝุ่นละออง
CIT-W118SNH
Infrared Camera 600TVL สำหรับภายนอกอาคาร
กล้องอินฟาเรด ระยะ 30M ใช้งานได้ภายนอกและภายในอาคาร ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง กันฝุ่นละออง กันน้ำ
HV-5115
Infrared Camera 520TVL สำหรับภายในอาคาร
กล้องอินฟาเรด ระยะ 15M ตัวกล้องทำจากPVC ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง และ กันน้ำ
Hi-5112
Infrared Camera 520TVL สำหรับภายนอกอาคาร
กล้องอินฟาเรด ระยะ 18M ใช้งานได้ภายนอกและภายในอาคาร ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง กันฝุ่นละออง กันน้ำ
Hi-5117
Infrared Camera 520TVL สำหรับภายนอกอาคาร
กล้องอินฟาเรด ระยะ 25M ใช้งานได้ภายนอกและภายในอาคาร ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง กันฝุ่นละออง กันน้ำ
HL-01
Infrared Camera 420TVL สำหรับภายในอาคาร
กล้องอินฟาเรด ระยะ 10M ตัวกล้องทำจากPVC ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง และ กันน้ำ
Hl-04L (สินค้ายอดนิยม) ราคาพิเศษ!!!
DVR 4CH ดูภาพผ่านมือถือ
DVR บันทึก 4ภาพ สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real Time ภาพคมชัด บันทึกภาพยาวนานถึง1 เดือน ขนาดเล็กกระทัดรัด
Hi-5133V
Infrared Camera 520TVL สำหรับภายนอกอาคาร
กล้องอินฟาเรด ระยะ 45M ใช้งานได้ภายนอกและภายในอาคาร ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง กันฝุ่นละออง กันน้ำ
Hi-5126
Infrared Camera 520TVL สำหรับภายนอกอาคาร
กล้องอินฟาเรด ระยะ 50M ใช้งานได้ภายนอกและภายในอาคาร ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง กันฝุ่นละออง กันน้ำ
HI-5110V
Infrared Camera 540TVL สำหรับภายในอาคาร
กล้องอินฟาเรด ระยะ 12M LED 12 ดวงตัวกล้องป้องกันการทุบทำลาย สามารถใช้งานกลางคืนได้เป็นอย่างดี ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง และ กันน้ำ
HV-503
Infrared Camera 420TVL สำหรับภายในอาคาร
กล้องอินฟาเรด สามารถใช้งานกลางคืนได้เป็นอย่างดี ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง และ กันน้ำ
HI-5105
Infrared Camera 520TVL สำหรับภายในอาคาร
กล้องอินฟาเรด สามารถใช้งานกลางคืนได้เป็นอย่างดี ทนต่อสภาพอากาศ อุณหภูมิสูง และ กันน้ำ
HV-04RD Pro
DVR 4CH ดูภาพผ่านมือถือ
DVR บันทึก 4ภาพ สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real Time ภาพคมชัด บันทึกภาพยาวนานถึง1 เดือน ขนาดเล็กกระทัดรัด
HV-08NRP
DVR 8CH ดูภาพผ่านมือถือ
DVR บันทึก 8ภาพ สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real Timeและย้อนหลัง ภาพคมชัด บันทึกภาพยาวนานถึง1 เดือน
HV-08RD Pro
DVR 8CH ดูภาพผ่านมือถือ
DVR บันทึก 8ภาพ สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real Time ภาพคมชัด บันทึกภาพยาวนานถึง1 เดือน ขนาดเล็กกระทัดรัด
HV-16NRP
DVR 16CH ดูภาพผ่านมือถือ
DVR บันทึก 16ภาพ สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real Timeและย้อนหลัง ภาพคมชัด บันทึกภาพยาวนานถึง1 เดือน
HV-16RP
DVR 16CH ดูภาพผ่านมือถือ
DVR บันทึก 16ภาพ สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real Timeและย้อนหลัง ภาพคมชัด บันทึกภาพยาวนานถึง1 เดือน
HI-16HD
DVR 16CH ดูภาพผ่านมือถือ
DVR บันทึก 16ภาพ สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real Timeและย้อนหลัง ภาพคมชัด บันทึกภาพยาวนานถึง1 เดือน
Hi-16DG
DVR 16CH ดูภาพผ่านมือถือ
DVR บันทึก 16ภาพ สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real Timeและย้อนหลัง ภาพคมชัด บันทึกภาพยาวนานถึง1 เดือน
Hi-08DG
DVR 8CH ดูภาพผ่านมือถือ
DVR บันทึก 8ภาพ สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบ Real Timeและย้อนหลัง ภาพคมชัด บันทึกภาพยาวนานถึง1 เดือน
Creative innovation Technology Co.,Ltd. (CIT)
427/40 ซอย เยาวภา ถนนประชาราษฎร์สาย2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Tel: 02-585-1191 Fax : 0-2912-8166

E-mail: anusorn@cit.in.th

E-mail: admin@cit.in.th